Hoppa till innehåll

’Farliga böner’

Tips på böner som förändrar mitt inre:

 • Ske Din vilja : Så ska ni be: Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen. Ge oss i dag vårt dagliga bröd . Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda .
  Matteusevangeliet 6:9‭-‬13 SFB15
  https://bible.com/bible/1223/mat.6.9-13.SFB15
 • Rannsaka mitt hjärta : Rannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta
 • Avslöja min fruktan : pröva mig och känn mina tankar.
  Psaltaren 139:23 SFB15
  https://bible.com/bible/1223/psa.139.23.SFB15
 • Tillintetgör mig : Jesus sa, ”Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det” (Matteusevangeliet 16:25). Lukas skriver, ”Sedan tog han [Jesus] ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: »Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig” (Lukas evangelium 22:19). Nästan alla bibeltolkare är överens om att Jesus instruktion att ”göra detta” ger troende ett sätt att minnas, ära och fira hans död och uppståndelse. Men en del tror att Jesus ”göra detta” även hänvisar till hur vi ska leva. Tänk om Jesus inte bara menar en ritual som vi gör då och då i kyrkan? Tänk om han även bjöd in oss att vara utgivna och utgjutna varje dag? Vad skulle hända om vi hade modet, djärvheten och tron att be så?
 • Sänd mig : Vad händer om vi ber den djärvaste bönen av alla?Och jag hörde Herrens röst. Han sade: ”Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag: ”Här är jag, sänd mig!”
  Jesaja 6:8 SFB15
  https://bible.com/bible/1223/isa.6.8.SFB15Föreställ dig att du ber på detta sätt. Är du trött på säkra böner? Är du trött på att leva för saker som inte spelar någon roll? Föraktar du halvhjärtad, ljummen Kristenhet? Be då denna bön.
 • Jag behöver nya vanor : Svara nu ärligt, om Gud sa ja till varje bön du bett de senaste sju dagarna, hur förändrad skulle världen vara?Tänk på vad som kunde vara annorlunda om du bad mer ärligt. Om du riskerade mer. Om du var mer öppen för vad Gud kan göra i dig istället för att bara hoppas på att han gör något för dig. Tänkt om du bad djärvare böner? Drömde större? Besinningslöst sökte Jesus med frimodig, självuppoffrande tro?Det är dags att ändra sättet du ber på. Det är dags att överge de säkra, bekväma, förutsägbara och enkla bönerna. Det är dags att be med mod, att riskera att öppna upp dig själv för en annan väg till en bättre destination. Det är dags att börja be farliga böner. Det är dags att byta vanor.

Delvis hämtat ur @youversion bibelplan ”Farliga böner”.  CraigGroeschels nya bok, Farliga böner.